Parkreglement

EIGENAAR
Iedere eigenaar wordt geacht zich aan het parkreglement te houden; dit geldt ook voor de gasten. In iedere woning die verhuurd wordt moet het parkreglement zichtbaar aanwezig zijn. In het Nederlands en/of het Duits. De Nederlandse tekst is rechtsgeldig.

VERKEERSREGELS
Op dit terrein zijn de bepalingen van de wegenverkeerswetgeving en de algemene plaatselijke verordening (APV) van toepassing:
A.   De maximum snelheid is 15 km per uur.
B.   Parkeren buiten de parkeerplaatsen of de daartoe bestemde parkeerruimte bij de eigen woning is verboden.
C.   Het Zomerdorp is alleen toegankelijk voor personenauto’s en minibusjes al of niet met kleine aanhanger.
D.   Bewoners en bezoekers zijn gehouden de aanwijzingen van het bestuur dan wel de door het bestuur aangewezen personen op te volgen.

GEBRUIIK VAN AUTO’S
Caravans, kampeerauto’s, boottrailers en overige aanhangers worden niet toegelaten.
Boottrailers zijn alleen toegestaan op grond van de eigenaar zelf

PARKEREN
Parkeren op de wegen of in de bermen is in het hele dorp VERBODEN.
Er mag uitsluitend worden geparkeerd op de daartoe bestemde parkeerruimte bij uw eigen huis dan wel op een van de grotere parkeerplaatsen.

AFVAL
• Huishoudelijk afval
Op verschillende plaatsen staan containers opgesteld om het gewone huishoudelijk afval in te deponeren. Het is verboden groenafval in deze containers te storten.
Glas dient in de daarvoor bestemde glascontainer te worden gedeponeerd en papier in de papiercontainer.
•   Groenafval en grofvuilafval
Bij de parkeerplaats (eind Botterlaan en Grevelingse Slag) is een stortplaats voor tuinafval en een stortplaats voor grofvuil.
Leden en hun huurders worden erop gewezen dat het verboden is om bouwafval op de stortplaats te deponeren. Lees de borden!

HONDEN
Honden mogen niet loslopen in het Zomerdorp. Houdt de honden dus buiten bij het uitlaten steeds aangelijnd.

GELUID
Voorkom geluidsoverlast voor uw omgeving. Dus geen harde muziek in de tuin of met geopende deuren of ramen. Neem voorts in ieder geval tussen 22.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s morgens stilte in acht.

AANSPRAKELIJKHEID
De Vereniging van Eigenaren Zomerdorp Grevelingen is NIET aansprakelijk voor enigerlei schade, die bewoners of bezoekers tijdens hun verblijf in het zomerdorp zouden lijden.