Den Osse
(Brouwershaven)
                                                        PARKREGLEMENT


EIGENAAR
Iedere eigenaar wordt geacht zich aan het parkreglement te houden; dit geldt ook voor de gasten. In iedere woning die verhuurd wordt moet het parkreglement zichtbaar aanwezig zijn. In het Nederlands en/of het Duits. De Nederlandse tekst is rechtsgeldig.

VERKEERSREGELS
Op dit terrein zijn de bepalingen van de wegenverkeerswetgeving van toepassing:
A.   De maximum snelheid is 15 km per uur.
B.   Parkeren buiten de parkeerplaatsen of de daartoe bestemde parkeerruimte bij de eigen woning is verboden.
C.   Het Zomerdorp is alleen toegankelijk voor personenauto's en minibusjes al of niet met kleine aanhanger.
D.   Bewoners en bezoekers zijn gehouden de aanwijzingen van het bestuur dan wel de door het bestuur aangewezen personen op te volgen.

GEBRUIIK VAN AUTO'S
Caravans, kampeerauto's, boottrailers en overige aanhangers worden niet toegelaten.
Boottrailers zijn alleen toegestaan op grond van de eigenaar zelf

PARKEREN
Parkeren op de wegen of in de bermen is in het hele dorp VERBODEN.
Er mag uitsluitend worden geparkeerd op de daartoe bestemde parkeerruimte bij uw eigen huis dan wel op een van de grotere parkeerplaatsen.

AFVAL
Huishoudelijk afval
Op verschillende plaatsen staan containers opgesteld om het gewone huishoudelijk afval in te deponeren. Het is verboden groenafval in deze containers te storten. De eigenaar van een woning (die ook verantwoordelijk is voor zijn huurders) wordt na constatering van het storten van groenafval in de container een boete opgelegd die gelijk is aan het legen van de container (f 42, prijspeil 2003) plus een administratieve boete (ledenvergadering 31 mei 2003).
Glas dient in de daarvoor bestemde glascontainer te worden gedeponeerd en papier in de papiercontainer.
   Groenafval en grofvuilafval
Bij de parkeerplaats (eind Botterlaan en Grevelingse Slag) is een stortplaats voor tuinafval en een stortplaats voor grofvuil.
Eigenaren en hun huurders worden erop gewezen dat het verboden is om metalen, elektrische apparaten en bouwafval op de stortplaats te deponeren. Lees de borden!

RIOLERING
Bij alle verstoppingen dient de eigenaar gebruik te maken van de diensten van de Firma Boers Riooltechniek (tel +31653405194 of  0116-6272130) Door Boers wordt de oorzaak van de verstopping vastgesteld en de verantwoordelijke (eigenaar of de Vereniging van Eigenaren) voor het betalen van de rekening aangewezen.

Indien de eigenaar een andere instantie aanwijst om een verstopping te verhelpen voelt de Vereniging van Eigenaren zich niet aangesproken

HONDEN
Honden mogen niet loslopen in het Zomerdorp. Houdt de honden dus buiten bij het uitlaten steeds aangelijnd.

GELUID
Voorkom geluidsoverlast voor uw omgeving. Dus geen harde muziek in de tuin of met geopende deuren of ramen. Neem voorts in ieder geval tussen 22.00 uur 's avonds en 8.00 uur 's morgens stilte in acht.

AANSPRAKELIJKHEID
De Vereniging van Eigenaren Zomerdorp Grevelingen is NIET aansprakelijk voor enigerlei schade, die bewoners of bezoekers tijdens hun verblijf in het zomerdorp zouden lijden.